Kurumsal Logolu Maske Avantajları

Kurumsal Logolu Maske Avantajları!


Yıkanabilir olması sebebiyle, defalarca kullanımı ( En az 50 Yıkama ) mümkün olup totalde maske için günlük yapılacak masrafı uzun vadede çok cüzzi bir bedele indirmektedir.

Dezenfektan ve yıkama uygun şekilde uygulandığında, çalışanlarınızın sağlığını ( Virüs, toz, bulaşıcı hastalıklar vs. ) korumaktadır.

Bazı işletmelerde ( Cafe, Restaurant, Otel vs. gibi kalabalık çalışma ortamları ) çalışanların, misafir ve müşterilerden ayrışabilmesi için personel kıyafetlerindeki olumlu görünüm maske içinde aynen geçerli olmaktadır.

Müşterilerinizin bakışında, kendileri ve çalışanınızın sağlığı sizin tarafından önemsendiğini göstermektedir.

Kurumsal Logolu Maskeler, GVK’nun 27/2’nci maddesinde hizmet erbabına demirbaş olarak verilen yani işin gereği olarak verilip, bunların işten ayrılması halinde geri alınan giyim eşyasının gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmiş ve GVK’nun 40/2’nci maddesinde de bu giyim giderlerinin ticarî kazançtan indirilmesi öngörülmek suretiyle bunların ücret değil işletme gideri sayılacağı belirtilmek istenmiş bulunmaktadır.

Bu hüküm muvacehesinde, işçilere işyerinde giymeleri için verilen iş tulumu, çizme, baret, eldiven vs. iş elbiseleri gibi maskelerinde, bedellerinin ve KDV lerinin indirilmesi, bunların işte kullanılmaları ve işten ayrılınca iade edilmeleri şartı ile gider sayılmaları gerekmektedir.

COVİD19 CORONA VİRÜSÜ Mücadelesinde Lütfen Kurallara Harfiyen Uyunuz.

Merak Ettikleriniz İçin Bize Yazınız.

Soru, Görüş, Öneri ve Merak Ettiklerinizi Bize Sorabilirsiniz, Her Zaman Yanınızdayız!